Introductie van DJI Terra V3.7- en V3.8-updates

Ontdek de nieuwste updates voor DJI Terra (V3.7 en V3.8) in deze blogpost, een aanzienlijke sprong voorwaarts in de verwerkingstools die kunnen worden gebruikt na het verzamelen van georuimtelijke gegevens. Nieuwe functies zijn onder meer automatische identificatie van grondcontrolepunten, LiDAR-gegevensgrondpuntwolkclassificatie en extra tools om ongeëvenaarde nauwkeurigheid en efficiëntie te creëren.

DJI Terra V3.7.0 uitgebracht

1. Ondersteuning van automatische identificatie van grondcontrolepunten

UAV’s verkrijgen hoogte-informatie via RTK en andere methoden, meestal op ellipsvormige hoogte. De resultaten vereisen echter vaak orthometrische hoogten en moeten resultaten opleveren met een lokaal verticaal gegeven. Daarom zijn er grondcontrolepunten nodig om de resultaten van aerotriangulatie te helpen optimaliseren, en zijn er controlepunten nodig om de nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van de resultaten te controleren.

Bij het gebruik van controlepunten/controlepunten moeten landmeters overeenkomstige grondonderzoeksmarkeringen op de foto’s markeren.

Met de Automatic Mark Identification-functies, geïntroduceerd in DJI Terra’s V3.7-update, hoeven landmeters slechts één foto handmatig te markeren voor het controlepunt/controlepunt, en de software zal automatisch hetzelfde controlepunt/controlepunt in andere foto’s identificeren, waardoor de kans aanzienlijk wordt verminderd behoefte aan handmatige markering.

Zodra de automatische markering is voltooid, kunt u het aantal geïdentificeerde punten en de fout van elke foto zien.

Uit gegevensvergelijking tussen automatische markeringsidentificatie en handmatige markering is gebleken dat:

① Voor een schuin fotogrammetrieproject van 45 km² met 100 grondcontrolepunten: Gemiddeld duurde het handmatig markeren van 20 foto’s voor elk controlepunt ongeveer 5,5 uur. Na gebruik van de functie Automatische markeringsidentificatie werden voor elk punt gemiddeld 32 foto’s automatisch geïdentificeerd. Dit nam ongeveer 20 minuten in beslag, wat een tijdbesparing van meer dan 5 uur opleverde.

② Voor een orthofotoproject van 15 km² met 30 grondcontrolepunten: Gemiddeld duurde het handmatig markeren van 10 foto’s voor elk controlepunt ongeveer 53 minuten. Na gebruik van de automatische markeerfunctie werden voor elk punt gemiddeld 12 foto’s automatisch geïdentificeerd, wat ongeveer 5 minuten in beslag nam en bijna 50 minuten bespaarde.

Terra 2

Resultaten van gegevensvergelijking

Het is belangrijk op te merken dat het aanbevolen is om bij het uitzetten van een foto in te zoomen om een ​​nauwkeurige uitzetting te garanderen. DJI Terra markeert automatisch controlepunten op andere foto’s zodra een punt is uitgezet

Toegang tot deze functie: Maak een missie voor zichtbaar licht -> Foto’s toevoegen -> Instellingen voor luchtvaarttriangulatie -> Geavanceerde instellingen -> GCP-beheer -> Automatische markeringsidentificatie

2. L1-gegevens Ground Point Cloud-classificatie

Wanneer u L1 gebruikt voor het verzamelen van gegevens en het maken van DEM (elevation data model), is het essentieel om grondpunten uit de puntenwolk te classificeren. Anders zal het resultaat een DSM (Digital Surface Model) zijn dat geen terrein DEM vertegenwoordigt.

DJI Terra 3.7.0 introduceert de mogelijkheid om grondpunten in de puntenwolk te classificeren zonder dat er software van derden nodig is. Dit vereenvoudigt het proces aanzienlijk.

地面点分类

Ground Point Cloud-classificatie

Toegang tot deze functie: Creëer een Lidar-puntenwolkmissie -> Lidar-gegevens toevoegen -> Instellingen voor puntenwolkverwerking -> Vink het vakje Grondpunttype aan

3. Automatische uitlijning van blokken

Bij grootschalige 3D-projecten in de echte wereld is het gebruikelijk om het interessegebied in meerdere blokken te verdelen voor reconstructie en vervolgens de blokresultaten weer samen te voegen tot één groot model. Tijdens het samenvoegproces is het essentieel om de blokmodellen indien nodig aan te passen om de nauwkeurigheid van meerdere datasets te garanderen.

DJI Terra versie 3.7.0 ondersteunt automatische uitlijning van reconstructieblokken op basis van de grenzen van het interessegebied. Dit betekent dat de software reconstructieblokken automatisch uitlijnt op basis van grenslijnen, alle blokken binnen het gedefinieerde gebied selecteert en modelbestanden uitvoert die voldoen aan industriestandaarden.

Terra 3

Alleen het gedeeltelijk opnieuw opbouwen van de randblokken kan leiden tot ontbrekende gegevens

Terra 4

De V3.7.0-versie kan blokken automatisch uitlijnen langs randen om te voorkomen dat er gegevens ontbreken

Door uzingen de Blokken automatisch uitlijnen functiealle betrekking hebbenred blokken binnenin de gebied van interesse zijn fully gereconstrueerd, verzekerening nauwkeurig datA sttintelend.

Screenshot 2023-10-02 Om 14.25.35 Uur

Bouwconstructies en wegoppervlakken zijn zichtbaar en de stikresultaten zijn ideaal, zonder zichtbare gaten.

Afbeelding (2)

De afbeelding hierboven toont het reconstructie-effect van versie V3.7 en de blokkwetsbaarheid van lage gebouwen in het taakgebied bestaat niet meer.

Het is belangrijk op te merken dat u, voordat u deze functie gebruikt, moet controleren of de blokparameters zoals de coördinatenoorsprong en het coördinatensysteem consistent zijn en of de aerotriangulatieresultaten correct zijn; of er controlepuntbeperkingen zijn bij de overlap tussen blokken uit verschillende reconstructieblokken, en of de overlap voldoende is. Als niet aan deze voorwaarden wordt voldaan, kunnen er problemen optreden met ongelijkmatige stiksels in het uiteindelijke model.

Toegang tot deze functie: Maak een zichtbare lichttaak->Foto toevoegen->3D-model->Geavanceerde instellingen->Interessegebied/Blokkeren->KML-bereik importeren (optioneel)->Interessegebied bewerken

4. Verklein de functie Modelgrootte

Bij het weergeven van 3D-modellen uit de echte wereld op online platforms zoals DJI FlightHub 2 kan het uploaden van zeer gedetailleerde modellen zowel de computerprestaties als de netwerkbandbreedte belasten.

DJI Terra 3.7.0 introduceert een functie voor kleinere modelgroottes, die het aantal driehoeken in het model aanzienlijk vermindert, waardoor de soepelheid en laadsnelheid van online modelbeoordeling worden verbeterd.

100% ResolutieNModel (links) ervaarces vertraging tijdens bezig met laden

50% Resolaatiop model (rechts) laadt soepeler

Het is impoRtante naar neete Dat wanneer je inschakelenle de model Sreductie bijvaard, DJI Terra zullen streven naar predienen model nauwkeurigheid naar de maximaalimuM omvang mogelijk. Hoeooit, iT kunnen nog steeds verliezen Dusmij prima details. Voor taken waar hoog detail fidelitie is vereistwordt aanbevolen eidaar disable de modelgrootte verkleinen prestatieur of set THij maat verkleinen parameter TO GReater eeen 80%. A model verkleining van de grootte parameetR onder 20% kunnen leaD naar texTumet betrekking tot verkeerde uitlijning van de kaart in sommige vlakke gebieden.

Terra 5

Terra 6

Bij gebruik van een resolutie van 50% blijft het model vrijwel ongewijzigd.

Bij gebruik van een resolutie van 10% verliest het model veel details.

Toegang tot deze functie: Creëer een missie voor zichtbaar licht->Foto toevoegen->3D-model->Geavanceerde instellingen-> verklein het model tot XX%

5. Uitgebreide upgrade van kwaliteitsrapporten

DJI Terra 3.7.0, kwaliteitsrapporten zijn esthetisch aantrekkelijk en uitgebreid. Ze bevatten niet alleen essentiële parameters zoals GCP, maar voegen ook informatie toe, zoals een herprojectiekaart voor cameravervorming en foto-POS-restlijsten. Schermopname 02-10-2023 Om 15.43.49 Uur - 03

Bekijk deze video waarin we dieper ingaan op de opwindende nieuwe functies en verbeteringen. In deze sessie bespreken we de release-opmerkingen, waaronder de Auto Identificeer Mark in GCP Management, LiDAR Ground Points Classification, 3D Model Size Reduce, Automatic 3D Block Alignment en de geheel nieuwe Quality Report Layout.

DJI Terra V3.8.0 uitgebracht

Genereer DEM -vanuit geclassificeerde puntenwolk

DEM, of Digital Elevation Model, vertegenwoordigt digitaal het terreinoppervlak op basis van beperkte hoogtegegevens; DSM, of Digital Surface Model, bevat de hoogte-informatie van oppervlaktekenmerken zoals gebouwen, bruggen en bomen.

DEM bevat alleen de hoogte-informatie van het terrein en bevat geen andere oppervlaktedetails. Het kan op de lange termijn als landmeet- en karteringsresultaat in de database worden opgeslagen, terwijl DSM tijdgevoelig is. DEM is een belangrijke standaardoutput en is doorgaans een belangrijk resultaat in projecten.

Terra 3.8.1

DEM in beeldvorm

Voorheen ondersteunde DJI Terra Optimize Point Cloud Accuracy en puntenwolkclassificatie voor puntenwolkgegevens. Versie V3.8.0 maakt gebruik van een verbeterd algoritme voor het genereren van DEM, dat het genereren van DEM-gegevens in Tiff-formaat ondersteunt op basis van grondpuntenwolkgegevens.

62Da307D-4386-3E17-B9B9-C6E3443D6625Jpeg

DEM-generatie

Schaal – instellingsparameters ondersteunen door de gebruiker gedefinieerde DEM-resultaten met schalen van 1:500, 1:1000 en 1:2000. Gebruikers kunnen ook DEM-resultaatresoluties instellen op basis van Ground Sampling Distance (GSD).

SchaalGSD
1:50050 cm
1:1000100 cm
1:2000200 cm

Bovendien beschikt versie V3.8.0 over een geüpgraded Optimize Point Cloud Accuracy-algoritme, waardoor het fenomeen van puntenwolkstratificatie wordt verminderd. Puntenwolken zijn dunner en hun vormen worden nauwkeuriger beschreven, waardoor gebruikers puntenwolkresultaten met hogere nauwkeurigheid kunnen verkrijgen.

GCP-oriëntatiepuntvorm in puntenwolk

Picture1_Waifu2X_Photo_Noise1_Scale
Met deze update lijken ronde elementen ronder en lijken ze dichter bij hun echte vormen.

Terra-1

THe onse van de Optik benize Pzalf Cloud Accuracy vermindert de stratificatieverschijnselen aanzienlijk.

Bovendien is het kwaliteitsrapport voor puntenwolken verder verbeterd, wat een betere visualisatie en een intuïtievere gegevensweergave oplevert.

14F24039-71B8-47E5-0Ac2-854168A19D38Jpeg

Kwaliteitsrapport

Bekijk deze video voor meer informatie over de nieuwe geotiff-geformatteerde DEM-uitvoerfunctie voor LiDAR-puntenwolkgegevens in de Terra 3.8-update!

Meer informatie over de release-opmerkingen van DJI Terra V3.8.0

Wat vind jij hiervan?

   Geef een reactie

   Online drone kopen? Vergelijk drone prijzen online!
   Logo
   Vergelijk items
   • Totaal (0)
   Vergelijken